Geschiedenis

Diff’rent Voices is formeel opgericht op 19 januari 1992. Voor die tijd oefende een groepje zangers en zangeressen een aantal nummers, om te kijken of ze ook een echte vocal group zouden kunnen beginnen. Dat lukte!
De groep stond onder leiding van Els in’t Veld-Littig en een aantal leden had in het Interkerkelijk Jongerenkoor Challenge al met haar gezongen.
In de loop der jaren fluctueerde het ledenaantal telkens rondom de 17 leden. De damesgroepen waren meestal op volle sterkte (maximaal 6 alten en 6 sopranen, bij de mannen is dat nog nooit gelukt.

Dirigenten kwamen en gingen ook weer. De groep begon met Els in ’t Veld-Littig als dirigente. In 2001 volgde Rien den Hartog, in 2003 kwam Bernd van de Weteringh. Deze dirigent werd in 2004 al weer gevolgd door de volgende: Art de Jonge. Na diens plotselinge vertrek kwam Els weer bij de groep terug in 2008.
Diff’rent Voices richtte zich op diverse muziekstijlen, en vond het ook belangrijk dat het showelement niet ontbrak. Diverse choreografen verleenden medewerking aan de shows en er was ook aandacht voor kleding en decor. Verder wordt er veel aandacht besteed aan zangtechniek en stemvorming.

Diff’rent Voices heeft de volgende concerten gegeven:

In november 1996 werd medewerking gegeven aan Opera- en Operettevereniging ‘Ons Koor’, dat de operette Der Vögelhändler op de planken zette. Ook met andere koren en orkesten werd zo af en toe samengewerkt. Bij concerten van Asaf, Anytime, Het Dordtse Phil en de zondagochtendconcerten in de Doelen met het orkest Musical Souvenir en bekende Nederlanders (Tony Neef, Linda Wagenmakers, Bill van Dijk en Mariska van Kolck zong Diff’rent Voices mee.

In de beginperiode van Diff’rent Voices werd er een aantal malen meegedaan met korenfestivals, georganiseerd door o.a. de KBZON. Daarbij werden ook juryrapporten opgesteld, waar de groep dan weer mee aan de slag kon. In 1998 resulteerde dat op het Nederlands Korenfestival in een verdienstelijke derde prijs in de categorie lichte muziek. DV treedt tegenwoordig regelmatig op op korenfestivals zonder beoordeling, die meestal voornamelijk bedoeld zijn als toeristische trekpleister. Zo doet de groep al een aantal jaren mee aan het korenfestival in Dordrecht en Sliedrecht, en werd er in het verleden ook opgetreden op de kerstmarkt in Dordrecht. Ook is DV regelmatig te zien op bedrijfsfeesten en treedt zij op bij de kerstvieringen van de Vrouwen van Nu in den lande.

Diff’rent Voices heeft in haar ruim 30-jarig bestaan 3 cd’s uitgebracht: